Ajankohtaista

Tiedote sote- ja maakuntauudistuksen etenemisestä Etelä-Pohjanmaalla

Maan hallitus päätti 5.7.2017, että sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloa lykätään vuodella. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2020 alussa. Samalla myös maakuntavaalit siirtyvät tammikuulta ensi vuoden lokakuulle. Aikataulun lykkääntyminen antaa mahdollisuuden rauhallisempaan valmisteluun, mikä on tervetullutta. Uusi Etelä-Pohjanmaa saa aloittaa toimintansa vakaammalta pohjalta. Myös henkilöstön asemaa ja muutoksia pystytään nyt selvittämään paremmin kuin aiemmassa aikataulussa. Päätösten… Lue lisää

Asko Peltola Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelujohtajaksi

Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen poliittinen johtoryhmä päätti valita 22.6.2016 järjestetyssä kokouksessaan Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelujohtajaksi maakuntajohtaja Asko Peltolan Etelä-Pohjanmaan liitosta. Tehtävää haki määräaikaan mennessä viisi henkilöä. Valmistelujohtaja aloittaa tehtävässään 1.8.2017. Hän johtaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua ja toimii vastuuvalmistelijoiden työnjohdollisena esimiehenä. Valmistelujohtajan ehdotetaan jatkavan uuden Etelä-Pohjanmaan va. maakuntajohtajana varsinaisen maakuntajohtajan valintaan asti. Yhteistyö valmistelun… Lue lisää

Työryhmien loppuraportit julkaistu

Sote- ja maakuntauudistusta on esivalmisteluvaiheessa valmistellut Etelä-Pohjanmaalla useita kymmeniä työryhmiä. Työryhmissä on ollut mukana lähes 600 henkilöä muutoksessa mukana olevista organisaatioista. Ehdotus monialaisen maakunnan perustamisesta pitää sisällään kuvauksen uuden maakunnan rakenteesta ja tehtävistä, ja se perustuu noin 50:n esivalmisteluvaiheessa uudistusta valmistelleen työryhmän loppuraportteihin. Ehdotus toimii uudistuksen jatkovalmistelun pohjana. Uudistusta valmistelleiden yksittäisten työryhmien raportteihin voi myös tutustua alla… Lue lisää

Yhteinen Etelä-Pohjanmaa -uutiskirje 3/2017 on ilmestynyt

Yhteinen Etelä-Pohjanmaa -uutiskirje 3/2017 on ilmestynyt. Uutiskirjeeseen voi tutustua täällä >> Aiheina mm. VATEn myötä uusi vaihde Miten minulle käy maakuntauudistuksessa? Valintapäätöksiä uuden maakunnan vastuuvalmistelijoista    

VATEn myötä uusi vaihde

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on etenemässä vaiheeseen, jossa uudistuksen valmistelu siirtyy vapaaehtoisesta esivalmisteluvaiheesta väliaikaisen valmistelutoimielimen kauteen. Lakien tultua voimaan väliaikainen valmistelutoimielin, eli tuttavallisemmin VATE, on elin, joka tekee rajatusti päätöksiä ensimmäisiin maakuntavaaleihin ja uuden maakuntavaltuuston sekä -hallituksen järjestäytymiseen saakka. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet valittiin muutoksessa mukana olevien organisaatioiden viranhaltijoista, ja he pysyvät myös jatkossa virkasuhteessa omiin… Lue lisää

Miten minulle käy maakuntauudistuksessa?

Henkilöstön asema uudistuksessa on herättänyt ja herättää paljon kysymyksiä. Kokonaisuus on monin osin vielä hahmottumaton ja keskeneräinen. Lisäksi henkilöstön asemaan vaikuttavat eduskuntakäsittelyssä mahdollisesti tulevat muutokset esimerkiksi valinnanvapauslakiin ja ratkaisut maakunnan konsernin rakenteisiin.  Konkreettisia kysymyksiäkin on ilmassa. Epäselvyyttä on aiheuttanut muun muassa se, onko henkilöstöllä irtisanomissuojaa. – Hallituksen esityksessä ei ehdoteta säädettäväksi mitään ajallisesta irtisanomissuojasta, konsernimuutosjohtaja Johanna… Lue lisää

VATEn pöytäkirja 15.6.2017

VATE eli väliaikainen valmistelutoimielin piti ensimmäisen kokouksensa 15.6.2017. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseniin ja muistioihin voit tutustua täällä >>

Valintapäätöksiä uuden maakunnan vastuuvalmistelijoista

Etelä-Pohjanmaan maakuntauudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 15.6.2017 henkilöitä uuden maakunnan vastuuvalmistelijoiden tehtäviin. Valitut henkilöt suunnittelevat ja valmistelevat oman vastuualueensa toimintojen rakentumista uudessa maakunnassa osana laajempaa kokonaisuutta. Määräaikaan mennessä työtehtäviin haki 40 henkilöä, ja hakemuksia saapui kaikkiaan 52 kappaletta. Haku oli suunnattu uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden liikkeen luovutuksen kohteena oleville henkilöille. Vastuuvalmistelijoiden tehtäviin valitut henkilöt pysyvät… Lue lisää

Selvitys: Uudet maakunnat sopeuttavat talouttaan alusta alkaen

Sote-kustannusten huono ennakoitavuus sekä ikääntymisen vaikutukset kustannusten kasvuun siirtyvät 1.1.2019 kunnilta uusien maakuntien haasteiksi. Perlacon Oy:n HTT Eero Laesterän ja KTM Tuomas Hanhelan maakunnan liitoille tekemien laskelmien mukaan maakuntien yhteenlaskettu sopeuttamistarve vuoteen 2030 mennessä on 2,8 miljardia euroa.  Arvio tukee valtioneuvoston sote-ja- maakuntauudistukselle asetettua tavoitetta hillitä kustannusten kasvua kolmella miljardilla eurolla. Maakunnittain menojen kasvun hidastumis-… Lue lisää

Maakuntahallitus asetti sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaisen toimielimen

Maakuntahallitus on asettanut sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen. Maakuntahallitus päätti, että väliaikainen valmistelutoimielin voi aloittaa työnsä epävirallisesti niin pian kuin mahdollista jo ennen voimaanpanolaissa mainittua määräaikaa. Voimassa olevan aikataulun mukaisesti maakunnat aloittaisivat toimintansa juridisesti 1.7.2017, mutta viime aikojen valtakunnan tason keskusteluissa on noussut esille, että väliaikaishallinnon aloituspäivä voi siirtyä 1–2 kuukaudella. Väliaikainen valmistelutoimielin tekee päätöksiä… Lue lisää