Uudistus

Uudistuksessa maakunnallinen päätöksenteko siirtyy yhteen, uuteen organisaatioon. Samalla maakuntauudistus selkiyttää kuntien, maakunnan ja valtion välistä työnjakoa. Uusi Etelä-Pohjanmaan maakunta aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa.

Uuden maakunnan tehtävistä merkittävin on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen. Sen lisäksi maakunta vastaa pelastustoimesta, aluekehityksestä ja elinkeinoelämän edistämisestä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta, maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä, ympäristöterveydenhuollosta sekä joistakin muista alueellisista tehtävistä.

Uudelle maakunnalle siirtyy yhteensä 22 tehtävää tai tehtäväkokonaisuutta.

Uudelle organisaatiolle valitaan valtuusto suoralla vaalilla.

Aikataulu

Maan hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017, että sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.

Tutustu hallituksen linjaamaan aikatauluun tarkemmin: Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu ja toteutus