Sote- ja maakuntauudistusta on esivalmisteluvaiheessa valmistellut Etelä-Pohjanmaalla useita kymmeniä työryhmiä. Työryhmissä on ollut mukana lähes 600 henkilöä muutoksessa mukana olevista organisaatioista.

Ehdotus monialaisen maakunnan perustamisesta pitää sisällään kuvauksen uuden maakunnan rakenteesta ja tehtävistä, ja se perustuu noin 50:n esivalmisteluvaiheessa uudistusta valmistelleen työryhmän loppuraportteihin. Ehdotus toimii uudistuksen jatkovalmistelun pohjana. Maakuntauudistusta ja strategisia tukipalveluita valmistelleiden yksittäisten työryhmien raportteihin voi myös tutustua tällä sivulla.

SOTE-työryhmien raportteihin voi tutustua täällä >>

Ehdotus monialaisen maakunnan perustamisesta

Ehdotus koostuu  kolmesta seuraavasta osiosta:

Aluekehitys, loppuraportti >>

Strategiset tukipalvelut, loppuraportti >>

Sote-loppuraportti 2017 >>

MAKU-työryhmien raportit

Elinkeinot ja maaseutu (ELMA) -raportti >>

Elinkeinot ja maaseutu (ELMA) -tiivistelmä >>

Kulttuuri-raportti >>

Kulttuuri-tiivistelmä >>

Kansainvälistyminen-raportti >>

Kansainvälistyminen-tiivistelmä >>

Maaseutu-raportti >>

Maaseutu-tiivistelmä >>

Maankäyttö, luonnonvarat ja liikenne -raportti >>

Maankäyttö, luonnonvarat ja liikenne -tiivistelmä >>

TE-palvelujen kehittäminen -raportti >>

TE-palvelujen kehittäminen tiivistelmä >>

Turvallisuus-raportti >>

Varautuminen-raportti >>

Turvallisuus ja varautuminen -tiivistelmä >>

Strategiset tukipalvelut -työrymien raportit

Asiakirjahallinto-raportti >>

Henkilöstö-raportti >>

ICT-teknologia, konesalipalvelut -raportti >>

ICT-teknologia, työasemat -raportti >>

Ikäihmisten palvelut ja ICT -raportti >>

Johtamisjärjestelmä-raportti >>

Kiinteistöt-raportti >>

Osallisuus-raportti >>

Sopimusohjaus ja -hallinta -raportti >>

Talous-raportti >>

Tietojohtaminen-raportti >>

Tukipalvelut sisältäen logistiikan ja hankinnat -raportti >>

Viestintä-raportti >>